Till startsidan

Storvreta

Storvreta
I Storvreta norr om Uppsala levererar vi i stort sett koldioxidneutral fjärrvärme.

Värmeverket har två pannor på 2 MW vardera som eldas med biobränsle. Dessutom finns en oljepanna i Ärentunaskolan för reserv- och spetslast. 

Bränslet som används är till 97 procent träpellets med lättolja som reserv och spetslast. Ett stort vattenfyllt bergrum används som värmelager och kan leverera 8 MW.