Till startsidan

Storvreta

Storvreta
I Storvreta norr om Uppsala levererar vi i stort sett koldioxidneutral fjärrvarme. Värmeverket har två pannor på 2 MW vardera som eldas med biobränsle. Dessutom finns en oljepanna i Arentunaskolan för reserv- och spetslast.

Vårt värmeverk i Storvreta

Bränslet som används är till 97 procent träpellets med lättolja som reserv och spetslast. Ett stort vattenfyllt bergrum används som värmelager och kan leverera 8 MW.

Fjärrvärme är ett effektivt val

I tätbefolkade områden ger fjärrvärme en effektiv resursanvändning och hjälper till att minimera utsläppen. Fjärrvärme kan produceras med flera olika bränsletyper – bränslen som i vissa fall annars inte används. Fjärrvärme bidrar till att minska utsläppen och ger en effektivare användning av resurserna (som i många fall kan vara svåra att använda på något annat sätt än som bränsle).

Vår fjärrvärme är Reko-märkt

Den svenska branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har utvecklat ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna – Reko. Vattenfalls fjärrvärme uppfyller kraven i detta kvalitetssäkringssystem sedan 2006. Syftet med Reko-märkningen är att stärka kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder. Fokus ligger på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.