Till startsidan

Rejsby Hede vindkraftpark

Rejsby Hede vindkraftpark
”Hede” kan på danska betyda både ”värme” och ”hed”. Namnet på de 39 Vattenfallsägda vindkraftverken vid Rejsby Hede på Jylland i Danmark skulle därmed kunna misstolkas. Vindkraftparken producerar nämligen ingen värme, men däremot el.

Fakta om Rejsby Hede vindkraftpark

Rejsby Hede vindkraftpark ägs av Vattenfall och omfattar 39 vindkraftverk från Bonus Energy, med en effekt på 600 kW vardera. Vindkraftverken restes 1995 nära Tønder på södra Jylland. Vindkraftparken har en installerad kapacitet på 23,4 MW och var den största i Danmark när den byggdes. Idag är den Vattenfalls tredje största vindkraftpark i Danmark, efter Horns Rev och Nørrekær Enge.