Till startsidan

Moorburg – ett av världens modernaste och effektivaste kraftverk

Moorburg
Strax söder om Hamburg ligger ett av världens modernaste stenkolskraftverk som dessutom har utmärkta miljöprestanda. I detta nya kraftverk används framtidens teknik: nettoverkningsgraden på 46,5 procent innebär att mindre bränsle går åt för elproduktionen – något som ger lägre koldioxidutsläpp.

Moorburgs historia 

Hamburg är en storstadsmetropol i stadig tillväxt med omfattande sysselsättning inom energiintensiva branscher och stort behov av säker och långsiktig energiförsörjning. Moorburgkraftverket tryggar regionens strömförsörjning under överskådlig framtid på ett ekonomiskt och miljöeffektivt sätt. Utöver detta kräver den allt större andelen förnybara energislag att viss baskraft alltid finns tillgänglig, något som Moorburg nu kan tillhandahålla, även för industrins del.

Kraftverket ligger på Elbes flodstrand, på en plats som sedan länge använts för elproduktion. En ny kajanläggning har byggts, som innebär att man nu även kan ta emot oceangående fartyg. Även lokala företag och Hamburgs hamn har nytta av anläggningen där stora mängder kol, aska och gips hanteras. Kraftverket och kajanläggningen garanterar inte bara en stabil utveckling och fler arbetstillfällen för storstadsregionen Hamburg, utan även goda förutsättningar för nyinvesteringar. 

Fakta om Moorburg

I slutet av februari 2015 startade den reguljära driften av den första av två enheter. Den andra enheten driftsattes i mitten av 2015. Anläggningen är nu i full drift och har en kapacitet på 1.548 MW, vilket innebär en produktion på runt 11 terawattimmar (TWh). Detta motsvarar cirka 90 procent av efterfrågad produktion i Hamburg stad.