Till startsidan

Messaure

Messaure
Dammen som byggdes för Messaure kraftstation 1957–63 var vid tillfället en av Europas största dammar och är fortfarande den största sett till mängden använda fyllnadsmassor. Det är Vattenfalls mest omfattande dammbygge. Dammen i Messaure är nästan två kilometer lång och 101 meter hög. För att få grepp om hur stora mängder fyllnadsmassor som användes brukar man säga att det motsvarar materialet i fyra Cheopspyramider.

Byggandet av dammen

Byggandet av dammen följdes av utländsk expertis och när dammen var klar blev den föremål för internationella seminarier. Det största uppbådet av lastbilar och liknande fordon som någonsin använts vid ett kraftverksbygge mobiliserades för att transportera fyllnadsmassorna. 1960 användes 150 lastbilar och 270 förare som arbetade i skift under stark ekonomisk press. 60 mekaniker var anställda enbart för att underhålla och serva maskinparken.

Messaure kraftstation var förberedd för utbyggnad med ett tredje aggregat. Detta aggregat byggdes och installerades 1980–83. Messaure är ett av Vattenfalls största vattenkraftverk.

Pampig invigning

Invigningen av Messaure den 31 augusti 1963 blev extra pampig då den sammanföll med invigningen av Porsi och Laxede kraftverk. Statsminister Tage Erlander ledde öppningsceremonin och från Stockholm kom riksdagsledamöter och regeringstjänstemän med tåg. Vid banketten efteråt deltog 1 800 personer och den ägde rum i den stora verkstaden där lastbilar och maskiner hade servats. I sitt tal framhöll Tage Erlander att under århundradets första 50 år hade Sverige haft ett energipris som låg 50 procent lägre än för konkurrerande länder – i stor utsträckning tack vare vattenkraften.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Messaure tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.