Till startsidan

Harsprånget

Harsprånget
Harsprångets kraftstation ligger i Luleälven ungefär 8 kilometer nedströms om Porjus.

Kraftverkets start och förseningar

På grund av närheten till järnmalmsdistriktet var det naturligt att Harsprångets fall tidigt valdes ut för elproduktion. Som en följd av den industriella tillväxten och det ökade elbehovet påbörjades bygget av ett kraftverk på 105 MW i Harsprånget 1919. Den svåra ekonomiska krisen efter första världskriget minskade dock behovet av el och bygget avbröts i maj 1922.

Bygget av Harsprångets kraftstation

Ungefär 20 år senare, 1945, fortsatte bygget. Nu hade dock Harsprånget ritats om helt och hållet och byggplatsen flyttades 2 kilometer längre nedströms. Kraftverkets första aggregat togs i drift 1951. När byggarbetet på alla tre aggregaten var färdigt 1952 var den installerade effekten tre gånger högre än vad som ursprungligen planerats. För att klara transporterna till byggarbetsplatsen byggdes en väg och järnväg från Porjus. På grund av kraftverkets isolerade läge var man tvungen att bygga ett helt samhälle med alla tillhörande samhällstjänster. Samhället bestod av hus för 1 200 medarbetare och deras familjer, butiker, ett sjukhus, en polisstation och fritidslokaler. Det var en storskalig byggarbetsplats med hög standard, vilket gjorde den till en milstolpe inom svenskt vattenkraftsbyggande.

Elförsörjning i Sverige

Harsprånget bestod ursprungligen av tre aggregat med en installerad elektrisk kapacitet på 330 MW. 1974 påbörjades bygget av två ytterligare aggregat som togs i drift 1978 respektive 1980. Återigen ökade kapaciteten nästan trefaldigt och uppgick slutligen till 945 MW. Idag är Harsprånget med sina 977 MW Sveriges största vattenkraftverk. Harsprånget har också näst högst elproduktion av alla vattenkraftverk efter Stornorrfors. Idag används fyra av de fem aggregaten i Harsprånget för elproduktion.

Under senare år har Harsprånget byggts om för att klara det så kallade 10 000-årsflödet, ett extremt flöde som förväntas uppstå en gång på 10 000 år och som orsakar extrema vattennivåer. Av säkerhetsskäl har såväl dammen som utskoven förstärkts i detta arbete.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Harsprånget tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)