Till startsidan

DanTysk - Förnybar el från tyska Nordsjön

DanTysk
DanTysk är en av de första verkligt stora havsbaserade vindkraftparkerna som byggts i den tyska delen av Nordsjön. DanTysk ligger väster om ön Sylt, alldeles vid den danska gränsen.

Fakta om den havsbaserade vindkraftparken DanTysk

Vindkraftparken uppförs i samarbete mellan Vattenfall och Stadtwerke München. Med DanTysk stöder Vattenfall utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Tyskland och bidrar därmed signifikant till landets energiomställning.

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk består av 80 Siemens-tillverkade turbiner med en effekt på 3,6 MW vardera. Parkens totala effekt blir 288 MW, något som räcker för att försörja 400 000 hushåll med el. För att de 148 meter höga vindkraftverken ska stå stadigt i Nordsjön är monopilefundamenten förankrade på mellan 21 och 32 meters djup. De 80 turbinerna har en rotordiameter på 120 meter. Vindkraftparken har en sammanlagd yta på ca 70 km2. 

Optimal placering i Nordsjön

DanTysk ligger 70 km från ön Sylt. Därmed går det inte ens vid bästa möjliga siktförhållanden att urskilja vindkraftverken varken från ön eller fastlandet. Förutom denna faktor tog man också med fartygsrutter och skyddszoner för vattenfågel och andra vattenlevande djur och växter i beräkningen då man valde plats för parken. Utanför Sylts stränder råder optimala vindförhållanden. Detta faktum utgjorde grunden för sund planering och effektiv drift av vindkraftparken. Den förhärskande vindriktningen är sydväst och har på platsen en genomsnittlig vindstyrka på 10 m/s, något som i kombination med parkens avlånga form resulterar i optimal effektivitet.