Till startsidan

Craboverket – Fagersta

Craboverket
Craboverket ligger i Fagersta kommun. Värmeverket eldas till stor del med biobränslen och står för nästan all produktion av värme som krävs för Fagerstas fjärrvärmenät. Craboverket ägs av VB Energi, som i sin tur ägs gemensamt av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.

VB Energis historia  

VB Energi startade sin verksamhet 1893 när Hellsjöns Kraftstation och kraftledningen till gruvan i Grängesberg togs i drift. Kraftstationen och kraftledningen byggde på Jonas Wenströms patenterade teknik med trefasig växelström. Den nya tekniken visade sig fungera utmärkt och fler än 50 trefassystem byggdes i Sverige före sekelskiftet. 

När elektrifieringen startade i Sverige hade varje kraftverk sitt eget elnät. Det var inte förrän i slutet av 1920-talet som dessa nät anslöts till det växande nationella nätet. 

Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) grundades 1983 genom att det kommunalt ägda bolaget Ludvika Elverk AB och Gränges Kraft (ett dotterbolag till Vattenfall) gick samman.

VB Energi ägs nu av Vattenfall (51 procent), Ludvika kommun och Fagersta kommun.

Företagets huvuduppgift är idag att producera och leverera fjärrvärme med goda miljöegenskaper till kunder i Fagersta, Ludvika och Grängesberg. Produktionsanläggningarna Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg producerar det mesta av sin fjärrvärme med miljöanpassade biobränslen. 

Återvunnen värme

VB Energi och Fagersta Stainless AB har ingått ett avtal om att gemensamt återvinna värme från gasolugnarna vid Fagersta Stainless AB. VB Energi har investerat tio miljoner kronor i två avgaspannor som tillvaratar värmen i de rökgaser som bildas när stålugnarna hettas upp till de 1 250 grader som krävs för att glödga järnet.  

De nya avgaspannorna fungerar som värmeväxlare och hettar upp kallt vatten som leds ut i fjärrvärmenätet tillsammans med det varma vattnet från Craboverket.

VB Energi och företaget Seco Tools , Fagersta har ingått ett avtal om samarbete. VB Energi har på Seco Tools fabrik uppfört en kylmaskin med värmeåtervinning. Kylan levereras till Seco:s tillverkningsprocess och den återvunna värmeenergin tillförs till VB Energis fjärrvärmesystem.

Rökgasrening och askhantering

För att rena rökgaserna är anläggningen försedd med en rökgaskondensator och ett elfilter som renar rökgaserna och samlar upp flygaskan. En blandning av bottenaska och sand tappas varje dag från pannans botten.