Till startsidan

Craboverket

Craboverket
Craboverket ligger i Fagersta kommun. Värmeverket eldas till stor del med biobränslen och står för nästan all produktion av värme som krävs för Fagerstas fjärrvärmenät. Craboverket ägs av VB Energi, som i sin tur ägs gemensamt av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.

VB Energis historia  

VB Energi startade sin verksamhet 1893 när Hellsjöns Kraftstation och kraftledningen till gruvan i Grängesberg togs i drift. Kraftstationen och kraftledningen byggde på Jonas Wenströms patenterade teknik med trefasig växelström. Den nya tekniken visade sig fungera utmärkt och fler än 50 trefassystem byggdes i Sverige före sekelskiftet. 

När elektrifieringen startade i Sverige hade varje kraftverk sitt eget elnät. Det var inte förrän i slutet av 1920-talet som dessa nät anslöts till det växande nationella nätet. 

Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) grundades 1983 genom att det kommunalt ägda bolaget Ludvika Elverk AB och Gränges Kraft (ett dotterbolag till Vattenfall) gick samman.

VB Energi ägs nu av Vattenfall (58 procent), Ludvika kommun och Fagersta kommun.

Företagets huvuduppgift är idag att producera och leverera fjärrvärme med goda miljöegenskaper till kunder i Fagersta, Ludvika och Grängesberg. Produktionsanläggningarna Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg producerar det mesta av sin fjärrvärme med miljöanpassade biobränslen. 

Återvunnen värme

VB Energi och Fagersta Stainless AB har ingått ett avtal om att gemensamt återvinna värme från gasolugnarna vid Fagersta Stainless AB. VB Energi har investerat tio miljoner kronor i två avgaspannor som tillvaratar värmen i de rökgaser som bildas när stålugnarna hettas upp till de 1 250 grader som krävs för att glödga järnet.  

De nya avgaspannorna fungerar som värmeväxlare och hettar upp kallt vatten som leds ut i fjärrvärmenätet tillsammans med det varma vattnet från Craboverket.

VB Energi och företaget Seco Tools , Fagersta har ingått ett avtal om samarbete. VB Energi har på Seco Tools fabrik uppfört en kylmaskin med värmeåtervinning. Kylan levereras till Seco:s tillverkningsprocess och den återvunna värmeenergin tillförs till VB Energis fjärrvärmesystem.

Rökgasrening och askhantering

För att rena rökgaserna är anläggningen försedd med en rökgaskondensator och ett elfilter som renar rökgaserna och samlar upp flygaskan. En blandning av bottenaska och sand tappas varje dag från pannans botten.

Craboverket är Reko-märkt

Den svenska branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har utvecklat ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna – Reko. Vattenfalls fjärrvärme uppfyller kraven i detta kvalitetssäkringssystem sedan 2006. Syftet med Reko-märkningen är att stärka kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder. Fokus ligger på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.  

Fjärrvärme är ett effektivt val

I tätbefolkade områden ger fjärrvärme en effektiv resursanvändning och hjälper till att minimera utsläppen. Fjärrvärme kan produceras med flera olika bränsletyper – bränslen som i vissa fall annars inte används. Fjärrvärme bidrar till att sänka utsläppen och ger en effektivare användning av resurserna (som i många fall kan vara svåra att använda på något annat sätt än som bränsle). 

Fjärrvärme används i 270 av Sveriges 290 kommuner och står för hälften av all värme i privathus och kommersiella fastigheter. Ungefär 50 TWh fjärrvärme förbrukas varje år. Fjärrvärmen är den viktigaste anledningen till att Sverige har lyckats minska koldioxidutsläppen.