Till startsidan

Boden

Boden
Bodens vattenkraftverk byggdes 1967–72. Eftersom det ligger i Boden kunde det byggas utan de problem många av de andra kraftverksbyggena längs Luleälven drabbades av, exempelvis isolering, långa avstånd och vinterstormar. De flesta byggarbetarna bodde i Boden, och som mest arbetade 200 personer på byggarbetsplatsen. Kraftverket använder Kaplan-turbiner och har en fallhöjd på 13 meter.

Ett nytt slags byggande

En annan premiär vid bygget av Bodens vattenkraftverk var att det var den första byggarbetsplatsen där såväl arbetare som tjänstemän skulle rapportera sin arbetstid.

Som en del av Vattenfalls dammsäkerhetsprogram förbättrades säkerheten i Bodens vattenkraftverk under 2006–2007. Dammen förstärktes för att kunna hantera extrema vattenflöden som förväntas inträffa en gång på 10 000 år. Bland annat höjdes dammens krön med 1,8 meter.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Boden tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)