Till startsidan

Bergeforsen

Bergeforsens kraftverk är en ovanjordsanläggning i Indalsälven. Kraftverket använder en Kaplan-turbin och utnyttjar en fallhöjd på 23 meter. Det togs i drift 1955 och har en installerad effekt på 166 MW.

Välkänt distrikt

Bergeforsen är ett område som är välkänt av flera olika anledningar. En av de största fiskodlingarna ligger vid Indalsälven och Bergeforsen är även känt för sin framgångsrika skidklubb – skidskyttedrottningen Magdalena Forsberg kommer exempelvis härifrån. 

Som ett led i arbetet för att nå Vattenfalls mål att förlänga vattenkraftverkens livslängd ska Bergeforsens kraftverk renoveras och en ny utskovskanal ska byggas. Arbetet med den nya utskovskanalen påbörjades under juni 2011 och avslutades under hösten 2014. Vattenfall investerar i alla dammar för att förstärka skyddet vid extrema väderförhållanden. Vi höjer dammarna, stärker deras botten, förstorar dammens luckor, eller som i fallet med Bergeforsen, bygger en utskovskanal. Detta kommer att öka både anläggningens verkningsgrad och effekt och samtidigt förbättra dess miljöegenskaper. Kraftverket ägs gemensamt av Vattenfall (60 %) och Uniper (40 %). 

Mer information (öppnas i nytt fönster)