Till startsidan

Askersund

Askersund
Askersund producerar både el och värme. I första hand används biobränsle i form av lokalt inhandlat skogsbränsle. För att maximera förutsättningarna för effektiv förbränning med låga utsläpp kvalitetskontrolleras bränslet genom stickprov och besök hos leverantörer.

Under 2013 eldade vi till cirka 97 procent med skogsbränslen. För att maximalt utnyttja tillfört biobränsle finns dessutom en rökgaskondensor installerad där värme från rökgaserna omvandlas till fjärrvärme. Sträng kyla under vintersäsong kan medföra att vi tvingas använda mer olja än normalt för att klara av att leverera den värme som kunderna behöver.

Fjärrvärme är ett effektivt val

I tätbefolkade områden ger fjärrvärme en effektiv resursanvändning och hjälper till att minimera utsläppen. Fjärrvärme kan produceras med flera olika bränsletyper – bränslen som i vissa fall annars inte används. Fjärrvärme bidrar till att minska utsläppen och ger en effektivare användning av resurserna (som i många fall kan vara svåra att använda på något annat sätt än som bränsle).

Vår fjärrvärme är Reko-märkt

Den svenska branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har utvecklat ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna – Reko. Vattenfalls fjärrvärme uppfyller kraven i detta kvalitetssäkringssystem sedan 2006. Syftet med Reko-märkningen är att stärka kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder. Fokus ligger på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.