Till startsidan

Askersund

Askersund
Askersund producerar både el och värme. I första hand används biobränsle i form av lokalt inhandlat skogsbränsle.

För att maximera förutsättningarna för effektiv förbränning med låga utsläpp kvalitetskontrolleras bränslet genom stickprov och besök hos leverantörer.

Under 2013 eldade vi till cirka 97 procent med skogsbränslen. För att maximalt utnyttja tillfört biobränsle finns dessutom en rökgaskondensor installerad där värme från rökgaserna omvandlas till fjärrvärme. Sträng kyla under vintersäsong kan medföra att vi tvingas använda mer olja än normalt för att klara av att leverera den värme som kunderna behöver.