Till startsidan

Älvkarleby

Älvkarleby – ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk
Sveriges äldsta vattenkraftverk – Olidan (i Göta älv), Porjus (i Luleälven) och Älvkarleby (i Dalälven) – byggdes i början av 1900-talet med det huvudsakliga syftet att producera el till järnvägen och närliggande industrier. Detta var början på utbyggnaden av vattenkraften och ett stort steg framåt för Sveriges industrier. Dalälven rinner genom själva hjärtat av Sveriges gruvindustri. Många bruk har byggts längs älven, som även har använts för att flotta timmer i stor skala. Idag har Vattenfall tre kraftverk i Dalälven: Näs, Söderfors och Älvkarleby. Av dessa tre har Älvkarleby störst installerad kapacitet på 116 MW.

Historia och teknisk information

Älvkarleby kraftverk ligger åtta kilometer från Dalälvens utlopp i Östersjön. Älvkarleby var en viktig boplats redan på bronsåldern – förmodligen var det laxfisket som lockade folk till trakten. Dalälven är fortfarande en populär älv för sportfiske, även efter bygget av kraftverken. Nedströms om kraftverket fångas 15 ton lax och havsöring varje år. 

Älvkarleby var Vattenfalls tredje största kraftverk efter Olidan i Trollhättan och Porjus i norra Sverige. Syftet med Älvkarleby var att försörja mellersta Sverige med el. Kraftverket ritades av arkitekten Erik Josephson, som även ritade Olidans kraftverk. Älvkarleby hade ursprungligen en installerad kapacitet på 70 MW, men den har ökat med tiden och ligger nu på 125 MW. 

En dag i juni varje år, på Fallens Dag, kan man vara med om en mäktig upplevelse då vattnet släpps på och får forsa fritt över fallen. Vattenfalls fiskodling i Älvkarleby odlar och sätter ut fisk i Dalälven. 

Det nya kraftverket

Alla dammar byttes ut runt 1990, och de nya dammarna ligger ungefär där de gamla låg. Betongen i de ursprungliga dammarna hade urlakats kraftigt och i samband med de nya dammbyggena byggdes även kraftverket ut. Under 1988–91 byggdes ett nytt kraftverk bredvid det gamla.