Till startsidan

Abelvattnet

Abelvattnet
I juli 2008 godkände Miljööverdomstolen bygget av det nya vattenkraftverket Abelvattnet i Umeälven, nära norska gränsen. Kraftverkets miljöpåverkan blir begränsad, eftersom det kommer att använda en damm och en utloppstunnel som redan finns på plats sedan 1960-talet. Vattenkraftverket togs i drift under januari 2011.

Ökad produktion och förbättrad säkerhet

Projektet innefattar installation av ett 4,6 MW-aggregat samt förbättringar av säkerheten för den befintliga dammen. Dessa säkerhetsåtgärder vidtas för att klara det så kallade 10 000-årsflödet – ett extremt vattenflöde som endast väntas uppstå en gång på 10 000 år.